Hotline:0963 881 801 - 0916 485 385

Chứng nhận chất lượng sản phẩm

  Chứng nhận chất lượng sản phẩm và các kết quả thử nghiệm khả năng chịu tải: 

                       

  Chứng nhận chất lượng nắp hố ga và song chắn rác bằng composite

                       

  Chứng nhận chất lượng nắp hố ga và song chắn rác bằng gang

                

  Kết quả thử nghiệp Nắp hố ga gang 850x850xD650 tải 40 tấn

                 

  Kết quả thử nghiệm Song chắn rác gang 960x530 tải 40T

                      

  Kết quả thử nghiệm Nắp hố ga composite 850x850 tải 25 tấn

                          

  Kết quả thử nghiệm song chắn rác composite 960x530 tải 25T

   

   

0963 881 801