Hotline:0963 881 801 - 0916 485 385

Đạt tiêu chuẩn iso 9001-2015 trong sản xuất Nắp hố ga, song chắn rác.

  Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Phú Đô được tổ chức chứng nhận quốc tế công nhận là Công ty sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 9001-2015 về Quy trình sản xuất Nắp hố ga và song chắn rác.

                       

  ISO Phiên bản tiếng việt         

   

                      

  ISO phiên bản tiếng anh

   

   

   

   

   

   

0963 881 801