0

Xu hướng gần đây của ngành Đúc

Đa số các nhà sản xuất Đúc có qui mô vừa và nhỏ. Phần lớn chưa chú trọng công tác nghiên cứu

 • Do đó, những chương trình hợp tác nghiên cứu gắn kết Nhà sản xuất, cơ sở Đào tạo và Chính quyền lại với nhau là cần thiết để cải thiện công nghệ, chất lượng sản phẩm và qui trình sản xuất.

  Đúc nắp hồ ga là một trong những ngành công nghiệp tiêu tốn nhiều năng lượng. Khoảng 55% chi phí năng lượng đến từ khâu nấu luyện. Phần còn lại là các khâu làm khuôn, làm ruột, nhiệt luyện và gia công. Các nghiên cứu cải tiến các khâu trên và giảm việc nấu luyện giúp tiết kiệm năng lượng và nâng cao khả năng cạnh tranh cho ngành Đúc.

  Đúc có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế. Tuy nhiên, chúng ta vẫn chưa quan tâm nhiều đến vai trò của nó, ví như: những lợi ích từ việc sản xuất các chi tiết thay thế, vai trò trong đời sống hằng ngày. Thêm vào đó, một số nhà sản xuất, quản lý và chuyên viên kỹ thuật chưa hiểu được sự khác biệt của chi tiết được chế tạo từ Đúc và từ các phương pháp khác. Kết quả là thiếu cơ hội cho các nhà sản xuất. Rất nhiều nhà lập pháp (government decision makers) và công chúng (public) còn xa lạ với công nghệ Đúc và từ đó ít chú trọng đến vai trò của nó đến “sức khỏe” và biến động nền kinh tế.

  Để giữ vững lợi nhuận, hỗ trợ các nhà sản xuất và mở rộng thị trường, ngành Đúc đang hướng sự quan tâm của các nhà sản xuất và công chúng thông qua những ưu điểm về mặt kỹ thuật.

  Cải thiện năng lực thiết kế là điều quan trọng để nâng cao tính cạnh tranh cho ngành nhằm sản xuất các chi tiết chất lượng cao. Cải thiện năng lực thiết kế không những giúp sản xuất chi tiết như mong muốn mà còn là chìa khóa mở ra thị trường mới. Giữ vững và phát triển thị trường đem lại lợi nhuận cho nhà sản xuất. Cải thiện năng lực thiết kế làm giảm việc kiểm tra, sản xuất thử ở xưởng và thay thế nó bằng công tác thiết kế, phân tích với sự hỗ trợ của máy tính.

  Điều này làm giảm đáng kể năng lượng sử dụng cũng như những tác động đến môi trường của ngành. Cải thiện năng lực thiết kế còn giúp giảm khuyết tật, xử lý sau khi đúc và phế phẩm – đồng nghĩa với việc tiết kiệm năng lượng và giảm các tác động đến môi trường. Ngành Đúc đang dùng những công cụ thiết kế mạnh và áp dụng những nguyên tắc thiết kế căn bản. Tuy nhiên, năng lực thiết kế hiện nay vẫn chưa đủ để giữ tính cạnh tranh trong dài hạn. Những nguyên tắc thiết kế đúc vẫn chưa thật phổ biến, dữ liệu về dung sai thiếu và chưa hợp lệ (validated), phần nhiều là tính chất và đặc tính vật liệu.

   

  Ngành đúc đang cố gắng phát triển cơ sở dữ liệu và công cụ để cải tiến Cách Thức Thiết Kế Đúc (casting design methods). Điều này bao gồm dữ liệu về tính chất và đặc tính hợp kim cũng như tính chính xác của mô phỏng dựa trên đặc tính hợp kim, cấp độ ứng suất và quá trình kết tinh. Những cải tiến này có thể tăng giá trị sản phẩm, giảm khối lượng vật đúc, giảm thời gian thực hiện (lead-time) và đảm bảo chất lượng vật đúc. Chúng giúp nhà sản xuất tiết kiệm chi phí và năng lượng.

Logo đối tác
Logo đối tác
Logo đối tác
Logo đối tác
Logo đối tác
Logo đối tác
Logo đối tác
Logo đối tác
Logo đối tác
Logo đối tác
0985 128 009